Byggesaker i Nordhordland og Gulen

Her planlegger vi å få tilbake nettsiden for Byggesaker i Nordhordland og Gulen i løpet av 2017.